TECHNOLOGY CENTER

TECHNOLOGY CENTER

Technology Center Tanım

Pazar beklentilerini önceden görebilmek ve çözümler sunabilmek için ulusal ve uluslararası projelerde rol alarak, hem kendinin hem de iş ortaklarının rekabet güçlerini artırabilmeyi hedefleyen Setaş Kimya, bilime dayalı yeni çözümler üretme yönündeki kabiliyetini sürekli olarak geliştirmekte, bu amaçla yüksek kaliteli insan gücüne ve son teknolojiye yatırım yapmaktadır.

2011 yılında faaliyete geçen Setaş Teknoloji Center bu yatırımların en sonuncusu ve en büyüğüdür.

Bilgi ve olanakların paylaşımının getireceği faydayı hedefleyerek yapılandırılan Setaş Tecnology Center’da, bütün araştırma ve geliştirme faaliyetleri aynı çatı altında toplanarak, farklı disiplinler arasında işbirliği ve sinerji sağlanmıştır. Çalışanlarının %70 inden fazlasının lisans ve üstü mezunu olan Technology Center’deki her türlü analiz ve pilot üretim ekipmanlarının bulunduğu geliştirme laboratuvarlarının yanı sıra, faaliyette olan uygulama laboratuvarları ile müşteri beklentileri ve ihtiyaçları doğru analiz edilip daha hızlı çözümler üretilmektedir. Gerçekleştirilen ulusal ve uluslararası projeler ile Setaş Kimya hem kendi birikimini geliştirmekte hem de kimya sektörüne kalıcı ve uzun vadeli etkiler bırakmaktadır.

Setaş Kimya, bu yeni yapı ile, alanında uzman Arge birimlerine sahip olan kuruluşlara devletin verdiği “Arge Merkezi Belgesi”ni almaya ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın sağladığı desteklerden yararlanmaya hak kazanarak, Türkiye’de bu belgeye sahip kimya sektöründeki az sayıdaki özel şirket arasında yerini almıştır.

Ar-ge merkezinin amacı; Sektörde var olan dinamikleri ve ülkemizin ihtiyacı olan alanlarda iş ortaklarının rekabet güçlerini arttırıcı yeni ürün ve teknolojileri (ekolojik, yenilikçi, yüksek teknolojili ve düşük maliyetli) geliştirmektir.

Alt Bölümleri;

  • Boya teknolojileri
  • Polimer teknolojileri
  • Tekstil teknolojileri
  • Denim Teknolojileri
  • Dijital Boya Teknolojileri
  • Teknik Tekstiller
  • Temel Araştırma ( Türkak Ekolojik Testlerde Akredite)

Bilim Teknoloji ve Sanayi bakanlığı tarafından 2012 yılında onaylanarak hayata geçen Ar-ge merkezi 2018 yılı itibarı ile, 7. faaliyet yılındadır.


HAKKIMIZDA

Bizi Biz Yapan Değerlerimiz

EKİP

Uzman Kadromuz

TURQUALITY

Büyük Destekçimiz

LOGISTICS CENTER

Lokalde Üretim Anında Teslim

TECHNOLOGY CENTER

Sektördeki Farkımız