TECHNOLOGY CENTER

TECHNOLOGY CENTER

Technology Centerm Araştırma

Setas Technology Center, yaratıcı düşünceye, farklılık yaratmaya, değişime ve geleceğe yatırım yapmakta olup, sürdürülebilir gelişmeyi hedefleyen, yalın, çözüm odaklı AR-GE yaklaşımına sahiptir.

Farklı sektör ve disiplinleri bir arada bulundurmasından kaynaklanan multidisipliner sinerji ile projeleri başarıyla hayata geçirmektedir. Çözüm ortaklarının rakiplerine göre bir adım öne geçmesi için, sürekli olarak ortak projeler geliştirmekte, üniversite ve araştırma kurumlarıyla işbirlikleri yaparak en hızlı ve doğru şekilde bu projeleri sonuçlandırmaktadır.

2011 -2015 yıllarında 4’ü Avrupa Birliği, 3’ü Üniversite-Sanayi İşbirliği (Santez) ve 16’sı TÜBİTAK destekli olmak üzere 100' den fazla proje yürütülmüştür. Bu projeler, müşterilerimize katma değer sağlayacak fikirlerden yola çıkılarak oluşturulmuş ve ülkemiz için ithal edilen ürünlerin ikamesi olacak ürünlerle birlikte sektörde ezber bozacak yeni ürün ve uygulamaların elde edileceği niteliktedir.

Bu projelerin genel olarak çalışma alanları: Boya Teknolojileri; Tekstil Teknolojileri; Polimer Teknolojileri; Kağıt Teknolojileri ve Dijital Baskı Teknolojileridir.

Uluslararası Projeler:

Globalleşen dünya, bilim ve teknoloji alanında dış kaynak, uluslararası işbirliği ve ağ oluşturma ihtiyacını arttırmıştır. Uzun dönem ve geniş çapta proje odaklı, uluslararası araştırma yaklaşımlarına dayanan Avrupa Araştırma Alanı (European Reserch Area-ERA) 2000 yılında Avrupa’da dağınık olarak bulunan araştırmacı, araştırmalara ayrılan fonlar ve araştırma altyapısı gibi araştırma kaynaklarını bir araya toplamayı başarmıştır. Uluslararası işbirliği faaliyetleri topluluk araçları ile gerçekleştirilmektedir.

Uluslararası koordinasyonun sağlanmasına yönelik yürütülen işbirliği çerçevesinde, bilgi ve deneyim paylaşımında bulunmak ve ortak aktiviteler geliştirmek için 6. ve 7. çerçeve programları uygulanmış ve 2014-2020 yıllarını kapsayacak Horizone-2020 programı yürürlüktedir.

Çerçeve programlarının Türkiye ayağında ise koordinasyon ofisi TÜBİTAK' tır. Bu çalışmalara Türkiye' den katılan tek boya ve kimyasal üreticisi olan Setaş Kimya 6 projede yer almıştır. Ayrıca Horizone 2020 kapsamında da faaliyetlerine uygun projeler için ortak çağrılarını izlemekte ve görüşmelerini sürdürmektedir.

Bu kapsamda Setas Technology Center bünyesinde tamamlanmış olan ve devam eden projeler aşağıda sunulmuştur. Projelerin detaylarına ilişkin bilgiler özetlenmiştir.

1. SOPHIED (Sustainable Bioprocesses for the European Color Industries) 2. BISCOL (Bioprocessing Suitable Colored Textile) 3. DURAWOOD (Development of a cost-effective, durable coating system with low fungicide content for wood surfaces using Plasma Discharge) 4. BIOAG (Release control Agrotex Devices to optimised pests‟ control by reducing the environmental impact of the agricultural activitiy by using Biopesticides and safe pesticides) 5. ROADMARK (Novel Mineral Material For Road Marking) 6. INDOX (Optimized Oxidoreductases For Medium And Large Scale Industrial Biotransformations)


HAKKIMIZDA

Bizi Biz Yapan Değerlerimiz

EKİP

Uzman Kadromuz

TURQUALITY

Büyük Destekçimiz

LOGISTICS CENTER

Lokalde Üretim Anında Teslim

TECHNOLOGY CENTER

Sektördeki Farkımız