Dijital Baskı Patı Nedir ve Dijital Baskına Nasıl Kullanılır?

  •  23.05.2018
  •  Setaş
Dijital Baskı Patı Nedir ve Dijital Baskına Nasıl Kullanılır?

Konvansiyonel baskılarda baskı patı; boyalar, kıvamlaştırıcılar, alkali, üre ve oksitleyici ajan içerir. Baskı patının reolojik özellikleri kıvamlaştırıcılar tarafından belirlenir, çünkü baskı patının %60'ı kıvamlaştırıcıdan oluşur. Dijital baskı konvansiyonel baskıdan farklıdır. Dijital baskıda, tekstil materyaline migrasyon önleyici ajan, alkali, üre gibi kimyasallar içeren özel bir ön işlem kimyasalı uygulanır. Ön işlemden sonra kumaş dijital olarak basılır. Baskı işleminin başarısı, kıvamlaştırıcının reolojisinden doğrudan ilişkili olup kontur netliği, tuşe, renk verimi ve yüksek haslık ile belirlenir.

Baskı patı boyarmaddenin kumaşa tutunmasını sağlayan ve çeşitli kimyasal bileşenlerden oluşan karışımdır. Ayrıca baskı patı tekstil materyali ve boyarmaddeye göre çeşitlilik göstermektedir. Dijital inkjet baskı metotlarında pat kullanılacak her elyaf grubuna göre farklı reçetelerle hazırlanır ve tekstil materyali baskıya hazır hale getirilir.

Anti-migrasyon ajanları, boyanın kumaşın yüzeyinde yayılma ya da kanamasını yavaşlatmak için eklenmiştir. Doğal ve sentetik anti-migrasyon ajanları sanayide kullanılmaktadır. Boyama ve baskı işlemlerinde ve ardından ara kurutma işlemlerinde faydalı sonuçlar veren anti-migrasyon ajanları, ne boyayı bozar ne de parlaklık kaybına neden olur. İlaveten ajan yeterli pat stabilitesine ve oda sıcaklığında iyi bir çözünürlüğe sahip olmalıdır.

Sentetik anti-migrasyon ajanları çoğunlukla anyonik yapıya sahiptir. Kolayca yıkanırlar, dolayısıyla kumaşta sertleşmeye sebep olmazlar. Hem renkli hem de renksiz formlarda bulunurlar, ancak çoğunlukla sarımsı renktedirler. 20°C'de bir yıl saklanabilirler ancak her çekilmeden sonra sıkıca kapatılmalıdırlar.

Doğal kıvamlaştırıcılar tekstil boyamasında ve baskısında, anti-migrasyon ajanı olarak ve kıvamlaştırıcı olarak kullanılır. Nişasta gibi normal kıvamlaştırıcıların çoğu, reaktif boyalarla reaksiyona girer ve bu da daha düşük renk verimine ve bazen de kolayca yıkanmayan yan ürünlere yol açar. Doğal anti-migrasyon ajanları boyalarla reaksiyona girmez, bitmiş tekstilden kolayca yıkanır ve reaktif boyalar için en iyi migrasyon inhibitörleri ve kıvamlaştırıcılardır. Ayrıca terbiye,boyama ve baskı için kullanıldığında mükemmel film oluşturma ve kalınlaşma özellikleri sağlar. Çözgü kopmasını azaltır, boyutlandırırken tozlanmayı azaltır ve üretimde daha iyi verimlilik sağlar.

Şimdi örnek olarak Reaktif baskı patı reçetesini inceleyelim.

Reaktif boyar maddeler için örnek baskı patı reçetesi: 

 

%100 CO

%100 CO

%100 CV

%100 CV

Dokuma Kumaş

Örğü Kumaş

Dokuma Kumaş

Örğü Kumaş

  Setajet RDP

100 g/l

150 g/l

100 g/l

150 g/l

  Setalan AP

1 g/l

1 g/l

1 g/l

1 g/l

  Soda

10 g/l

10 g/l

10 g/l

10 g/l

  Sodium Bicarbonate

25 g/l

25 g/l

25 g/l

25 g/l

  Setaprint NDG

10 g/l

10 g/l

10 g/l

10 g/l

  Üre

100 g/l

100 g/l

150 g/l

150 g/l

  Su

754 g/l

704 g/l

704 g/l

  1. l
 

 

Setajet RDP dijital baskıda renk verimini artırır, kontur netliğini iyileştirir ve kolay yıkana bilirliğin yanında iyi tuşe verir. Üre bünyesinde su tuttuğu için nem oranını arttırır, bu da fiksaj işlemi esnasında gerekli ortam koşullarının sağlanmasında yardımcı olur. Fiksajı kolaylaştırır, nem verici özelliği lifleri şişirerek difüzyonun artmasını sağlar, ayrıca boyarmaddenin kolay çözünmesini sağlar. Setaprint NDG’nin görevi boyar maddeyi korumaktır. Reaktif boyar maddeler indirgen maddelerden zarar gördüğü için Setaprint NDG kullanılarak bu tehlike bertaraf edilir. Soda (sodyum bikarbonat) ; organik bazlardır. İşletmelerde genel olarak kalsine halde bulunur. Reaktif baskılarda pH ayarlamada kullanılır. Elyafın kolay reaksiyona girmesini sağlar bu sayede fiksaj yapılır.

 

 DİJİTAL BASKIDA PATIN KULLANIMI

 Bilindiği üzere dijital baskı, teknik olarak diğer konvansiyonel baskılardan çok farklı sistemde baskı işlemini gerçekleştirir. Dijital baskının en büyük farkı yüksek teknolojili baskı kafaları ile baskı işlemini gerçekleştirmesidir. Bu kafalar nozzle denilen çok ince düzelerden kumaş yüzeyine püskürtülerek baskı işlemi gerçekleşir.

 Dijital baskılarda kullanılan pat konvansiyonel baskılar için hazırlanan patlarla genel olarak aynı içerikte hazırlanır fakat farkı uygulamadadır. Dijital baskı kafalarının boya püskürttüğü nozzle delikleri çok ince yapıya sahiptir. 1-80 mikron genişliğindeki bu delikler (saç teli kalınlığı ortalama 80 mikron) kıvamlı olan pat içinden geçerken nozzleları tıkayacağı ve maliyeti yüksek olan kafalara zarar vereceği için,  baskıdan önce sadece boyar madde hariç olarak hazırlanır ve kumaşa çeşitli yollarla nüfuz ettirilir. En yaygın kumaşa pat uygulama şekli ramöz makinesinde yapılır, makinenin fulard teknesine reçetesine göre hazırlanmış boyar madde hariç pat doldurulur ve kumaş açık en halinde fulard teknesinin içinden patı emerek geçer. Fulardtan çıkan kumaş kuruması için ramöz den geçirilir, burada dikkat edilmesi gereken kurutma sıcaklığının 100°C de olmasıdır.100°C den fazla sıcaklık uygularsak patın içindeki üre yanarak özelliğini kaybeder buda fiksaj da sorun yaşamamıza neden olur.

 Ramöz Makinesinin Fulard Teknesi

 

Setaş Kimya olarak dijital ve konvansiyonel baskılar için baskı patı kimyasallarını üretmekteyiz. Setaş Kimya çatısı altında ürettiğimiz baskı pat kimyasallarımız aşağıda belirtilmiştir:

 

Dijital Baskı Patı:

  • Setajet RDP

 

Konvansiyonel Baskı Patları: 

  • Setaprint RST-A New
  • Setaprint RST-A
  • Setaprint RWP
  • Setaprint RWP-New
  • Setagum PES Special-N
  • Setaprint MFU-K

Anahtar Kelimeler: Baskı patı, dijital baskı patı, üre, kıvamlaştırıcı, anti-migrasyon ajanı Setaprint NDG, sodyum bikarbonat.