Baskı Kafaların Genel Özellikleri

  •  14.12.2017
  •  Setaş
Baskı Kafaların Genel Özellikleri

Tekstil sektöründe kullanılan baskı makinelerinde çeşitli baskı kafaları kullanılmaktadır. Bu baskı makinelerinin birbirlerine göre avantajları ve dezavantajları bulunmakta burada önemli olan kullanıcının hedefine, kapasitesine ve bütçesine uygun bir baskı makinesi seçmesidir. Makinelerin saatteki üretim hızı artıkça fiyatı da buna paralel bir şekilde artmaktadır. Makinelerin hızı tercih ettikleri kafa modeline ve kafa sayısına göre değişmektedir. Türkiye dijital baskı sektöründe, genelde süblimasyon baskı için Epson kafalı makineler, reaktif baskı içinse Kyocera kafalı makineler tercih edilmektedir. Tüm kafa modelleri bütün kumaş ve boya türleriyle uyumlu bir şekilde çalışabilir. Kafaların baskı kalitesi, baskı çözünürlükleri ile ilgili olup çözünürlük artıkça baskı kalitesi artar. 300 dpi’dan 1200 dpi’a kadar farklı özelliklerde kafalar mevcuttur. Kafaların baskı hızı ise çalışabilecekleri en yüksek frekansa bağlıdır. 10 khz’den 100 khz’e kadar bulunmaktadır. Baskı kafaları genelde katalog bilgilerinde belirtilen maksimum çalışma frekansında çalışmamaktadır. Kafaların damlacık boyutu baskı çözünürlüğünü ve netliğini belirlemektedir. Bununla ilgili grafikler 2. Şekil de bulunmaktadır.


Şekil 1- Hız ve fiyat grafiği


1. Tablo Farklı Kafa Markalarına Göre Printer Modelleri


Şekil 2 - Kafaların Genel Özellikleri