Damper-Cap-Negatif Basınç Sistemi-Degazing Sistem-Sirkulasyon Sistemi Nedir ?

  •  14.12.2017
  •  Setaş
Damper-Cap-Negatif Basınç Sistemi-Degazing Sistem-Sirkulasyon Sistemi Nedir ?

Dijital Baskı Boyalarının Saklanması

Damper ; boyanın kafaya aktarılması kısmında kullanılan bir parçadır. Damperlar baskı kafaları için çok önemli parçalardır ve sarf malzemelerdir. Bu yüzden belli periyodlarda değiştirilmesi gerekir. Tavsiye edilen süre 6 aydır. Damperların birçok görevi vardır. Bunlar :

• Her damperin içinde ufak bir filtresi vardır. Bunun sayesinde herhangi küçük bir parçacığın kafaya gitmesini engeller.

• Kafa baskı yaparken carriage (makinenin haraketli kısmı) sürekli sağa ve sola haraket eder. Bu hareket kafaya boya taşıyan hortumlarda basınç değişikliği yaratmaktadır. Damperlar boya akışının basıncını dengelerler. Bu sayede kafayı besleyen boya ne fazla miktarda olur nede az miktarda kalır. Boya iletilmesindeki basınç düşümü, kafada herhangi bir renkte nozzle eksilmesine sebep verir, basınç yükselmesi de boya damlatması problemlerine sebep olur.

• Son görevi, boya sistem içerisindeki hava kabarcıklarını kafaya ulaşmadan tutmasıdır. Fakat az miktardaki hava kabarcığını engelleyebilir.

Damper Çeşitleri

Cap ; kafa temizleme elamanlarının en önemli parçasıdır. Kafanın tam altına hava almayacak şekilde oturarak temizlik sırasında kafadan boya çekilmesini sağlar. Bu parça da damper gibi sarf malzemedir ve belli periyodlarda değişimi gerekmektedir. Makine kapalı iken kafanın cap’e tam ve hava almayacak şekilde oturması önemlidir.

Negatif basınç sistemi, damper ile çalışmayan kafalarda, kafanın nozzle yüzeyinde boyanın damlamadan ve geriye kaçmadan kalabilmesini ve baskı sırasında boya akışının devamlılığını sağlayan basınç sistemidir. Ters basınç yaratarak vakum etkisi yaratır. Bu sistemi Konica Minolta , Kyocera, Fuji , Ricoh markalı kafaları kullanan makinelerde görebiliriz.

Degazing sistem, boya kanallarında oluşan hava kabarcıklarını kafaya ulaşmadan önce toplayan sisteme degazing sistem denir. Bu sistem genellikle pigment makinelerde ve yüksek hızlarda baskı yapan makinelerde mevcuttur. Bu sistemler pahalı sistemlerdir ve mebran seçimin çok iyi yapılması gerekir. Aşağıdaki resimde de anlaşılacağı gibi degazing mebranından sadece hava geçebilmektedir , boyanın membranın içinden geçebilmesi imkansızdır.

Sirkulasyon sistemi ; boyanın ana tanktan kafaya, kafadan da tekrardan ana tanka aktarılması sistemidir. Bu sistem giriş ve çıkış sistemine sahip kafalarda kullanılabilmektedir. Epson gibi sadece girişi olan kafalarda kullanılamamaktadır. Beyaz pigment boya kullanan Epson kafalı makinelerde, damperlara girmeden önce yapılan ufak değişik ile beyaz boya kafa öncesinden ana boya tankına sirkülasyon yaptırılır. Genel yaygın kullanımı Fuji Dimatix ve Kyocera kafalı makinelerde karşınıza çıkmaktadır. Sirkulasyonu peristaltik pompa yardımıyla gerçekleştirilir. Peristaltik pompa, senkronize olarak hortumu belirli bölgesini sıkıp gevşeterek çalışma prensibine dayanır.